• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 60.

 • 2021-06-10

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie w sprawie czynności podjętych w celu ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 332, 334, 343 obr. 19 Złota Woda gm. Łagów wraz z działkami sąsiednimi. 

 • 2021-06-02

  OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Kielcach

  Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza nabór wniosków o dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

 • 2021-05-25

  ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 maja 2021 r., w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

 • 2021-04-30

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 481, 482 dla celów ewidencji gruntów i budynków Obręb Staszów, gmina Mniów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

 • 2021-04-30

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w dniu 01.06.2021r. o godz. 9.30 w Siedlcach (na gruncie) położonym w obrębie ewidencyjnych 0013 Siedlce, powiat kielecki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23.

 • 2021-04-27

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO - wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO - WODY POLSKIE - o wydaniu decyzji z dnia 22 kwietnia 2021 r., znak: KR.RUZ.4213.7.2020, stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów dewonu środkowego, ze studnizlokalizowanej na dz. nr ew. 324/68 obręb Bilcza, dla potrzeb produkcyjnych i socjalno - bytowych udzielonego w pkt I. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w

 • 2021-04-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach  wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych: - jedn. ewid. Łagów obr. Płucki nr 323/1, 323/2, 324, 325, 327/2, 327/1, 327/7,349/1, 351, 352, 353, 331/2, 332/2, 358 z działkami sąsiednimi o nr 350,359,329, 349/2, 354/1, 354/2, 330, 331/1, 332/1, 322, 357/1, 357/2.

 • 2021-04-08

  OGŁOSZENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH

  OGŁOSZENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, obręb 0001 Chełmce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 42/2. 

 • 2021-03-31

  Informacja o wysokości wskaźnika zwiększającego w 2021 r.

  Informacja o wysokości wskaźnika zwiększającego w 2021 r. na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 • 2021-01-04

  Informacja o wynikach wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

  Informacja o wynikach wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu kieleckiego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry