• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Projektowanie aktów normatywnych

Projektowanie aktów normatywnych

Znaleziono wiadomości: 167.

 • 2022-11-08

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

 • 2022-10-14

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora PZD w Kielcach.

 • 2022-10-14

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie: przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.

 • 2022-10-14

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na PowiatowegoInspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

 • 2022-10-14

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0020 Rembów gm. Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer pow. 0,9700 ha.

 • 2022-10-13

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku".

 • 2022-10-13

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kieleckim na lata 2023-2027".

 • 2022-10-13

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny.

 • 2022-10-13

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

 • 2022-10-13

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry