• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Projektowanie aktów normatywnych

Projektowanie aktów normatywnych

Znaleziono wiadomości: 261.

 • 2023-09-21

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyznania dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi, dotacji celowej finansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi".

 • 2023-09-21

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowa Słupia, nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowa Słupia gm. Nowa Słupia, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1191/2 o pow. 0,0581 ha, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego.

 • 2023-09-21

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyznania dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic, dotacji celowej finansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania pn. „Remont Kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach".

 • 2023-09-21

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyznania dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Daleszycach, dotacji celowej finansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania pn. „Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym Kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach". 

 • 2023-09-21

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyznania dla Gminy Zagnańsk dotacji celowej finansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowalnych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów".

 • 2023-09-21

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów. 

 • 2023-09-21

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Miasta i Gminy Bodzentyn. 

 • 2023-09-21

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok. 

 • 2023-09-21

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028. 

 • 2023-08-01

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach.

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/6/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w powiecie kieleckim na lata 2022-2024".

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry