• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Zarządzenia Starosty Kieleckiego

Zarządzenia Starosty Kieleckiego

Znaleziono wiadomości: 780.

 • 2024-05-20

  Zarządzenie Nr 66/2024 z dnia 20 maja 2024 r.

  Zarządzenie Nr 66/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 20 maja 2024 r., w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

 • 2024-05-20

  Zarządzenie Nr 65/2024 z dnia 20 maja 2024 r.

  Zarządzenie Nr 65/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 20 maja 2024 r., w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

 • 2024-05-16

  Zarządzenie Nr 64/2024 z dnia 16 maja 2024 r.

  Zarządzenie Nr 64/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 16 maja 2024 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdujących się w archiwum prowadzonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem

 • 2024-05-16

  Zarządzenie Nr 63/2024 z dnia 14 maja 2024 r.

  Zarządzenie Nr 63/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 14 maja 2024 r., w sprawie ustalenia zakresu współdziałania z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży.

 • 2024-05-16

  Zarządzenie Nr 62/2024 z dnia 14 maja 2024 r.

  Zarządzenie Nr 62/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 14 maja 2024 r., w sprawie imiennego podporządkowania Członkom Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Skarbnikowi Powiatu Kieleckiego komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego.

 • 2024-05-15

  Zarządzenie Nr 61/2024 z dnia 14 maja 2024 r.

  Zarządzenie Nr 61/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 14 maja 2024 r., w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Pana Tomasza Dulnego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia.

 • 2024-04-30

  Zarządzenie Nr 60/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

  Zarządzenie Nr 60/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 29 kwietnia 2024 r., zmieniające ustalony na 2024 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

 • 2024-04-24

  Zarządzenie Nr 59/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

  Zarządzenie Nr 59/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy, dotyczące zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie z art. 359 pkt 2) ustawy Pzp pn.:

 • 2024-04-24

  Zarządzenie Nr 58/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

  Zarządzenie Nr 58/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 24 kwietnia 2024 r., zmieniające ustalony na 2024 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

 • 2024-04-24

  Zarządzenie Nr 57/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

  Zarządzenie Nr 57/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 22 kwietnia 2024 r., zmieniające ustalony na 2024 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry