• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Zarządzenia Starosty Kieleckiego

Zarządzenia Starosty Kieleckiego

Znaleziono wiadomości: 498.

 • 2023-02-03

  Zarządzenie Nr 28/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.

  Zarządzenie Nr 28/2023 Starosty Kieleckiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie’’.

 • 2023-02-03

  Zarządzenie Nr 27/ 2023 z dnia 3 lutego 2023 r.

  Zarządzenie Nr 27/2023 Starosty Kieleckiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 

 • 2023-02-03

  Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

  Zarządzenie Nr 26/2023 Starosty Kieleckiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania kontroli i odbioru prac zadania pn.: „Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i

 • 2023-02-03

  Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

  Zarządzenie  Nr 25/2023 Starosty Kieleckiego z dnia 31 stycznia 2023 r.

 • 2023-02-03

  Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

  Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania pełnomocnika Starosty w celu koordynacji realizacji zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 • 2023-01-31

  Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

  Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Kieleckiego z dnia 31 stycznia 2023 r. dotyczące powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

 • 2023-01-31

  Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

  Zarządzenie Nr 22/2023 Starosty Kieleckiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr w celu rozliczenia kosztów używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych oraz z tytułu podróży służbowej.

 • 2023-01-31

  ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

  ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim. 

 • 2023-01-30

  Zarządzenie Nr 20/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

  Zarządzenie Nr 20/2023 Starosty Kieleckiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”.

 • 2023-01-30

  Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

  Zarządzenie Nr 19/2023 Starosty Kieleckiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego ( Inspektor Nadzoru) przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” realizowanego w

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry