• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwały Zarządu Powiatu

Znaleziono wiadomości: 976.

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 355/107/2023.

  Uchwała Nr 355/107/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w 2023 roku.

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 354/106/2023.

  Uchwała Nr 354/106/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych wniosków o dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 354/105/2023.

  Uchwała Nr 354/105/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu pilotażowego pod nazwą „Doradzamy - Pomagamy".

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 353/104/2023.

  Uchwała Nr 353/104/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 r.

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 353/103/2023.

  Uchwała Nr 353/103/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny - Filia nr 4 w Nowej Słupi, nakładów finansowych poniesionych na realizację zadania : „ Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenia potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 353/102/2023.

  Uchwała Nr 353/102/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 352/101/2023.

  Uchwała Nr 352/101/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w 2023 roku.

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 352/100/2023.

  Uchwała Nr 352/100/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w 2023 roku.

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 351/99/2023.

  Uchwała Nr 351/99/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 335/21/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 stycznia 2023 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.

 • 2023-05-09

  Uchwała Nr 351/98/2023.

  Uchwała Nr 351/98/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 335/22/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry