• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwały Zarządu Powiatu

Znaleziono wiadomości: 158.

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 197/158/2021

  Uchwała Nr 197/158/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu kieleckiego na 2021 r.

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 197/157/2021

  Uchwała Nr 197/157/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu Kieleckiego za rok 2020

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 197/156/2021

  Uchwała Nr 197/156/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 197/155/2021

  Uchwała Nr 197/155/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Mirzec-Czerwona położonej na terenie Powiatu Starachowickiego

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 197/154/2021

  Uchwała Nr 197/154/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 197/153/2021

  Uchwała Nr 197/153/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i finansowania świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych przyznawanych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 197/152/2021

  Uchwała Nr 197/152/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 196/151/2021

  Uchwała Nr 196/151/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 196/150/2021

  Uchwała Nr 196/150/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2020 rok

 • 2021-06-08

  Uchwała Nr 196/149/2021

  Uchwała Nr 196/149/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 26 maja 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2020 rok

Drukuj
Liczba odwiedzin
312
do góry