• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwały Zarządu Powiatu

Znaleziono wiadomości: 1257.

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 413/13/2024

  Uchwała Nr 413/13/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publiznych.

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 413/12/2024

  Uchwała Nr 413/12/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.dotycząca zmiany Uchwały Nr 201/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu parking samochodowego Starostwa Powiatowego w Kielcach zmienionej Uchwałą nr 224/344/2021 Zarzadu Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2021 r. oraz Uchwałą Nr 388/267/2023 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 września 2023 r.

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 413/11/2024

  Uchwała Nr 413/11/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 413/10/2024

  Uchwała Nr 413/10/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2024 r.

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 413/9/2024

  Uchwała Nr 413/9/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. dotycząca określenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 413/8/2024

  Uchwała Nr 413/8/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk.

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 413/7/2024

  Uchwała Nr 413/7/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów.

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 413/6/2024

  Uchwała Nr 413/6/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miedziana Góra.

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 412/5/2024

  Uchwała Nr 412/5/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie pzekazania Staroście Kieleckiemu jako kierownikowi jednostki budżetowej Powiatu Kieleckiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

 • 2024-04-23

  Uchwała Nr 412/4/2024

  Uchwała Nr 412/4/2024 z 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kieleckiemu odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry