• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwały Zarządu Powiatu

Znaleziono wiadomości: 123.

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 190/123/2021

  Uchwała Nr 190/123/2021 z dnia  28 kwietnia 2021, w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r.

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 190/122/2021

  Uchwała Nr 190/122/2021 z dnia  28 kwietnia 2021, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r.

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 190/121/2021

  Uchwała Nr 190/121/2021 z dnia  28 kwietnia 2021, w sprawie wyrażenia zgody na podstawie § 6 ust. 6 umowy dzierżawy nieruchomości znak: GN-I.6845.2.4.2013.KZ z dnia 16 marca 2021 r., na wniosek Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2021 r., na najem (dzierżawę) przedmiotu dzierżawy na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim z

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 190/120/2021

  Uchwała Nr 190/120/2021 z dnia  28 kwietnia 2021, w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0493 T.

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 190/119/2021

  Uchwała Nr 190/119/2021 z dnia  28 kwietnia 2021, w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0487 T.

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 190/118/2021

  Uchwała Nr 190/118/2021 z dnia  28 kwietnia 2021, w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kielcach sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 190/117/2021

  Uchwała Nr 190/117/2021 z dnia  28 kwietnia 2021, w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji w 2020 roku Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022.

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 189/116/2021

  Uchwała Nr 189/116/2021 z dnia  21 kwietnia 2021, w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok.

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 189/115/2021

  Uchwała Nr 189/115/2021 z dnia  21 kwietnia 2021, w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028.

 • 2021-05-04

  Uchwała Nr 189/114/202

  Uchwała Nr 189/114/2021 z dnia  21 kwietnia 2021, w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów honorowych: Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego i Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
192
do góry