• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Projektowanie aktów normatywnych

Projektowanie aktów normatywnych

Znaleziono wiadomości: 261.

 • 2021-12-01

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży

 • 2021-11-23

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok

 • 2021-11-23

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kieleckiego

 • 2021-11-23

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego

 • 2021-11-23

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2022 r.

 • 2021-11-23

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 176/36/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 lutego 2021 r.

 • 2021-11-23

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 lutego 2021r.

 • 2021-11-23

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/74/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. małopolskie

 • 2021-11-23

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przystąpienia Powiatu Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Góry Świętokrzyskie oraz wyznaczenia reprezentanta w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna Góry Świętokrzyskie

 • 2021-11-23

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry