• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwały Zarządu Powiatu

Znaleziono wiadomości: 792.

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 305/346/2022.

  UCHWAŁA NR 305/346/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy u l . Wrzosowej 44 w Kielcach.

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 305/345/2022.

  UCHWAŁA NR 305/345/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok. 

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 305/344/2022.

  UCHWAŁA NR 305/344/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028. 

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 305/343/2022.

  UCHWAŁA NR 305/343/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r.

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 305/342/2022.

  UCHWAŁA NR 305/342/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Kieleckiego „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2021/2022". 

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 305/341/2022.

  UCHWAŁA NR 305/341/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0020 Rembów gm. Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 736 o pow. 0,9700 ha.

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 305/340/2022.

  UCHWAŁA NR 305/340/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/82/06 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 marca 2006r. w sprawie zamiaru nabycia, w formie darowizny, na rzecz Powiatu Kieleckiego, od Gminy Raków, nieruchomości położonej w Rembowie gm. Raków.

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 304/339/2022.

  UCHWAŁA NR 304/339/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 5 października 2022 r. w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w 2022 roku.

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 304/338/2022.

  UCHWAŁA NR 304/338/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r.

 • 2022-11-08

  UCHWAŁA NR 304/337/2022.

  UCHWAŁA NR 304/337/2022 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 5 października 2022 r. dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry