• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwały Zarządu Powiatu

Znaleziono wiadomości: 868.

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 181/78/2021

  Uchwała Nr 181/78/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 marca 2021 r.,w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń medycznych zakupionych w ramach walki z COVID-19.

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 181/77/2021

  Uchwała Nr 181/77/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 marca 2021 r.,w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń medycznych zakupionych w ramach walki z COVID-19.

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 181/76/2021

  Uchwała Nr 181/76/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 marca 2021 r.,w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 181/75/2021

  Uchwała Nr 181/75/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 marca 2021 r.,w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań w 2020 r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 181/74/2021

  Uchwała Nr 181/74/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 marca 2021 r.,w sprawie przyjęcia Informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w roku 2020.

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 181/73/2021

  Uchwała Nr 181/73/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 marca 2021 r., w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 181/72/2021

  Uchwała Nr 181/72/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 marca 2021 r., w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 181/71/2021

  Uchwała Nr 181/71/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 marca 2021 r., w sprawie przyjęcia Informacji o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na dzień 31 grudnia 2020 r.

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 180/70/2021

  Uchwała Nr 180/70/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 3 marca 2021 r., w sprawie zmiany w planie wydatków na 2021 r.

 • 2021-04-13

  Uchwała Nr 180/69/2021

  Uchwała Nr 180/69/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 3 marca 2021 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry