• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 18
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup routera D-Link DWR-921 LTE wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz szafy RACK 2021-05-14 2021-05-18 23:59:59
ROZEZNANIE RYNKU - na sukcesywną dostawę naturalnej wody mineralnej lub źródlanej. 2021-05-05 2021-05-11 23:59:59
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przejęciem dotychczasowych numerów telefonicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu. Przedmiotem zamówienia jest również zagwarantowanie świadczenia usług aktualnie dostępnych oraz tych, które Wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy. 2021-05-04 2021-05-07 23:59:59
Rozeznanie rynku - na zakup lub odnowienie 7 (+/- 5) certyfikatów kwalifikowanych na okres 2 lat zawierających zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w tym certyfikat kwalifikowany, kartę kryptograficzna z oprogramowaniem do obsługi karty, licencję na aplikację, czytnik kart. 2021-04-28 2021-05-06 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE - do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup urządzenia sieciowego: routera CISCO1841-HSEC/K9. 2021-04-27 2021-04-28 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją bieżących zadań, 2021-04-21 2021-04-26 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE - do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup programu Qasystent w wersji 2021.6 oraz urządzenia wielofunkcyjnego Xerox B215 wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 2021-04-20 2021-04-26 23:59:59
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego zlokalizowanym w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44. 2021-04-20 2021-05-04 10:00:00
Rozeznanie rynku - na kompleksowe opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030 2021-04-19 2021-04-23 23:59:59
Rozeznanie rynku na zapewnienie łączy w technologii IP VPN dedykowanych dla systemu Pojazd/Kierowca pomiędzy Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach (Urząd), a 9 (dziewięcioma) filiami znajdującymi się na terenie powiatu kieleckiego (Delegaturami), przez okres 24 miesięcy, począwszy od dnia 1 maja 2021 r. 2021-04-14 2021-04-20 23:59:59
Wykonanie opracowania pt. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują dla wybranych gmin powiatu kieleckiego. 2021-04-12 2021-04-19 23:59:59
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: ZAKUP ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 2021-03-31 2021-04-08 23:59:59
Zakup certyfikatu PremiumSSL Wildcard z okresem ważności na 4 lata. 2021-03-16 2021-03-23 23:59:59
Odnowienie wsparcia technicznego na urządzenia sieciowe firmy Extreme Networks oraz aktualizacja maszyn wirtualnych/aplikacji NAC, NMS-XMC firmy Extreme Networks. 2021-03-16 2021-03-22 23:59:59
Zakup mebli biurowych wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce. 2021-03-09 2021-03-15 23:59:59
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2021 r., na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 350 z późn. zm.) oraz załącznikach od (1a do 1d) do niniejszego rozeznania rynku. 2021-02-10 2021-02-19 23:59:59
ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na kompleksowe opracowanie: Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030 zgodnej z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, wraz ze sporządzeniem niezbędnych dokumentów i analiz zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 2021-02-02 2021-02-09 12:00:00
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w następujących częściach: Część 1 - Kurs Barista Część 2 - Kurs Barman Część 3 - Kurs Kuchnia molekularna Część 4 - Kurs Carving Część 5 - Kurs Dekoracja ciast i tortów Część 6 - Kurs Sommelier. 2021-01-29 2021-02-08 23:59:59
Drukuj
Liczba odwiedzin
1265
do góry