• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 40
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług, polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego w ramach miesięcznego abonamentu na podstawie dostępu imiennego dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - Uczestników projektu pn. Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach współfinansowanego przez Unię Europejską 2021-09-15 2021-09-22 23:59:59
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem 151,46 m2 powierzchni użytkowej, zlokalizowanej na pierwszej kondygnacji, poziom 0, segment 1 w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego na okres 5 lat od dnia podpisania umowy 2021-08-27 2021-09-13 10:00:00
Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) oraz zawarcie umowy na wynajem powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach 2021-08-27 2021-09-10 10:00:00
Rozeznanie rynku na wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją bieżących zadań, tj. sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji oraz opracowania geodezyjnego dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów 2021-08-23 2021-08-30 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zapewnienia 12-miesięcznego wsparcia technicznego, konserwacji oraz serwisu centrali telefonicznej marki Unify/Siemens OpenScape Business S wraz z zainstalowanym sprzętem oraz oprogramowaniem 2021-08-10 2021-08-17 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE na usunięcie i pielęgnację drzew oraz nasadzeniu młodych drzew na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Łopusznie, objętego wpisem do rejestru zabytków nr A.415/1-3, na działce nr ewid. 113/9 położonej w obr. ewid. 0022 Łopuszno gm. Łopuszno 2021-08-05 2021-08-13 23:59:59
ROZEZNANIE RYNKU MODERNIZACJI WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ 3 KLASY NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO ETAP I - OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO 2021-08-05 2021-08-12 15:00:00
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług, polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego w ramach miesięcznego abonamentu na podstawie dostępu imiennego dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - Uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” współfinansowanego przez Unię Europejską. 2021-07-23 2021-08-09 23:59:59
ROZEZNANIE RYNKU na wykonanie digitalizacji materiałów PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w systemie Ośrodek FB w ramach projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w części dotyczącej Powiatu Kieleckiego 2021-07-23 2021-08-02 15:00:00
Rozeznanie rynku na zakup foteli biurowych wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach 2021-07-19 2021-07-23 23:59:59
Rozeznanie rynku do złożenia oferty na wykonanie wyceny nieruchomości, związanej z realizacją bieżących zadań 2021-07-07 2021-07-14 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE do przeprowadzenia auditu recertyfikacji (odnowienia) oraz 2 auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 w Starostwie Powiatowym w Kielcach 2021-07-02 2021-07-09 23:59:59
Rozeznanie rynku na sukcesywną dostawę naturalnej wody mineralnej lub źródlanej 2021-07-02 2021-07-05 23:59:59
ROZEZNANIE RYNKU na wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją bieżących zadań 2021-06-25 2021-06-30 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi związanej z realizacją bieżących zadań, tj. prac, polegających na usunięciu i pielęgnacji drzew oraz nasadzeniu młodych drzew na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Łopusznie, objętego wpisem do rejestru zabytków nr A.415/1-3, na działce nr ewid. 113/9 położonej w obr. ewid. 0022 Łopuszno gm. Łopuszno 2021-06-25 2021-07-02 23:59:59
Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Powiatu Kieleckiego 2021-06-15 2021-06-18 23:59:59
Zapytanie ofertowe - zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Powiatu Kieleckiego. 2021-06-14 2021-06-17 23:59:00
Rozeznanie rynku - na wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją bieżących zadań 2021-06-09 2021-06-17 23:59:59
Rozeznanie rynku - na wykonanie prac urządzeniowych, obejmujących opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu (stosownie do powierzchni kompleksów leśnych w ramach obrębu ewidencyjnego) wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów, dla których wymagane będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2021-06-02 2021-06-10 23:59:59
Rozeznanie rynku do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do rozeznania. 2021-06-01 2021-06-09 23:59:59
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry