• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 21
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2. 2022-07-05 2022-07-13 10:00:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych z prawem opcji 20%. 2022-06-30 2022-07-08 09:00:00
Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-06-21 2022-07-05 10:00:00
Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-06-03 2022-06-15 10:00:00
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla części obrębu ewidencyjnego Zrecze Małe w gminie Chmielnik”. 2022-05-26 2022-06-03 10:00:00
Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań. 2022-05-19 2022-05-27 10:00:00
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0023T p/n: „Chmielnik - Zrecze Małe - Rzeszutki - Zagrody - Janowice Raczyckie - Maciejowice - Wólka Bosowska - Ruda”, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny: 0025 Zrecze Chałupczańskie oraz 0027 Zrecze Małe, w gminie Chmielnik - obszar wiejski ”. 2022-04-06 2022-04-14 10:00:00
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców”. 2022-04-04 2022-04-14 09:00:00
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 2022-03-23 2022-04-27 10:00:00
Wykonanie i dostawa 47 000 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów 2022-01-17 2022-01-27 10:00:00
24 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz system zarządzania i monitorowania wydruków 2021-12-01 2021-12-15 10:00:00
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego. 2021-11-22 2021-12-22 10:00:00
„Dostawa wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie tomografu komputerowego 16 rzędowego min. 32 warstwowego w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach”. 2021-11-05 2021-12-23 10:00:00
Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie) 2021-10-05 2021-10-13 09:00:00
Wykonanie digitalizacji materiałów PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w systemie Ośrodek FB dla Powiatu Kieleckiego 2021-09-29 2021-11-08 09:00:00
Modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie powiatu kieleckiego etap I - opracowanie projektu technicznego. 2021-09-17 2021-09-27 09:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu serwerowego i oprogramowania sytemu wirtualizacji wraz z wdrożeniem oraz 3-letnim wsparciem oraz dostawa i wdrożenia systemu OCR 2021-07-14 2021-07-27 10:00:00
Dostawa wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie tomografu komputerowego 16 rzędowego min. 32 warstwowego w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach 2021-06-15 2021-07-23 10:00:00
Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków epidemii COVID-19, w ramach projektu pn. Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii, realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia podzielono na osiem następujących części, z których każda stanowi osobne zadanie: Część 1 - dostawa rękawiczek nitrylowych, diagnostycznych w ilości 565 000 sztuk do siedziby starostwa Część 2 - dostawa rękawiczek chirurgicznych w ilości 16 280 par do ŚCMiN w Kielcach Część 3 - dostawa masek chirurgicznych w ilości 4 760 opakowań do siedziby starostwa Część 4 - dostawa pulsoksymetrów napalcowych w ilości 450 sztuk do siedziby starostwa Część 5 - dostawa płynów do dezynfekcji rąk alkoholowy w opakowaniach do dozownika 0,5 l w ilości 12 122 sztuk do siedziby starostwa Część 6 - dostawa płynów do dezynfekcji powierzchni oraz rąk alkoholowy (1 l) w ilości 2 609 sztuk do siedziby starostwa Część 7 - dostawa dozowników łokciowych w ilości 285 sztuk do siedziby starostwa Część 8 - dostawa chusteczek do dezynfekcji w ilości 3 300 opakowań do siedziby starostwa. 2021-02-26 2021-04-01 23:59:59
Monitoring i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 oraz bazy GESUT zgodnych z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniach BDOT500 i GESUT 2021-02-15 2021-02-23 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry