• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 19
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”. 2024-07-10 2024-08-12 09:00:00
Roboty budowlane - Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 2024-07-01 2024-07-23 10:00:00
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego 2024-06-04 2024-06-17 10:00:00
Wykonanie digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego znajdujących się w archiwum prowadzonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów - etap III. 2024-05-28 2024-06-11 10:00:00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzeń przenośnych oraz sprzętu serwerowego. 2024-04-15 2024-04-23 12:00:00
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 2024-04-10 2024-05-14 10:00:00
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2024-01-16 2024-01-31 10:00:00
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) na zadaniu pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. 2023-12-21 2024-01-03 10:00:00
Wykonanie i dostawa 29 250 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów oraz odbiór i zniszczenie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych. 2023-12-05 2023-12-13 10:00:00
Dostawa monitorów interaktywnych oraz komputerów przenośnych (notebook) wraz z oprogramowaniem, na potrzeby placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”. 2023-11-23 2023-12-01 10:00:00
„Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu pn. „ Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”. 2023-10-04 2023-10-17 10:00:00
48 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz system zarządzania i monitorowania wydruków - Przetarg Unijny 2023-09-26 2023-10-27 10:00:00
Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. 2023-09-12 2023-09-29 10:00:00
Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie 2023-09-11 2023-09-28 09:00:00
„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego (organu), Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu, jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Kielcach”. 2023-08-10 2023-08-25 10:00:00
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”. 2023-07-04 2023-07-12 09:00:00
„Wykonanie digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego znajdujących się w archiwum prowadzonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach, wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów". 2023-04-28 2023-05-10 10:00:00
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500. - Zadanie 3 oraz Zadanie 4". 2022-11-17 2022-11-25 10:00:00
Usługa polegająca na prowadzeniu bieżącego monitoringu i sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGiB przez wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym. Zakres prac podlegających nadzorowi obejmował będzie czynności nadzoru dla zadań zleconych przez Zamawiającego do realizacji wykonawcom wyłonionym w ramach zamówienia publicznego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego. 2021-02-02 2021-02-12 12:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry