• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 8
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu I opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Powiatu Kieleckiego składającego się z 27 jednostek ewidencyjnych na powierzchni 2 246 km ² 2021-09-17 2021-09-27 09:00:00
Usługa przeprowadzenia: badań laboratoryjnych, obrazowych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz wizyt lekarskich dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - Uczestników projektu pn.: Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 2021-09-13 2021-09-21 09:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu serwerowego i oprogramowania sytemu wirtualizacji wraz z wdrożeniem oraz 3-letnim wsparciem oraz dostawa i wdrożenia systemu OCR 2021-07-14 2021-07-27 10:00:00
Dostawa wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie tomografu komputerowego 16 rzędowego min. 32 warstwowego w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach 2021-06-15 2021-07-23 10:00:00
Zamówienie usługi - nadzór nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGiB w wybranych obrębach ewidencyjnych powiatu kieleckiego w ramach projektu: e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego. 2021-04-27 2021-05-07 09:00:00
Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków epidemii COVID-19, w ramach projektu pn. Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii, realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia podzielono na osiem następujących części, z których każda stanowi osobne zadanie: Część 1 - dostawa rękawiczek nitrylowych, diagnostycznych w ilości 565 000 sztuk do siedziby starostwa Część 2 - dostawa rękawiczek chirurgicznych w ilości 16 280 par do ŚCMiN w Kielcach Część 3 - dostawa masek chirurgicznych w ilości 4 760 opakowań do siedziby starostwa Część 4 - dostawa pulsoksymetrów napalcowych w ilości 450 sztuk do siedziby starostwa Część 5 - dostawa płynów do dezynfekcji rąk alkoholowy w opakowaniach do dozownika 0,5 l w ilości 12 122 sztuk do siedziby starostwa Część 6 - dostawa płynów do dezynfekcji powierzchni oraz rąk alkoholowy (1 l) w ilości 2 609 sztuk do siedziby starostwa Część 7 - dostawa dozowników łokciowych w ilości 285 sztuk do siedziby starostwa Część 8 - dostawa chusteczek do dezynfekcji w ilości 3 300 opakowań do siedziby starostwa. 2021-02-26 2021-04-01 23:59:59
Monitoring i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 oraz bazy GESUT zgodnych z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniach BDOT500 i GESUT 2021-02-15 2021-02-23 09:00:00
Usługa polegająca na prowadzeniu bieżącego monitoringu i sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGiB przez wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym. Zakres prac podlegających nadzorowi obejmował będzie czynności nadzoru dla zadań zleconych przez Zamawiającego do realizacji wykonawcom wyłonionym w ramach zamówienia publicznego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego. 2021-02-02 2021-02-12 12:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry