• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 29
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500. - Zadanie 3 oraz Zadanie 4". 2022-11-17 2022-11-25 10:00:00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i części komputerowych. 2022-11-09 2022-11-17 09:00:00
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców”. 2022-11-04 2022-11-14 09:00:00
Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-09-30 2022-10-10 10:00:00
Modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie powiatu kieleckiego. Etap II - pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu kieleckiego 2022-09-14 2022-09-22 10:00:00
Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań. 2022-09-02 2022-09-12 10:00:00
Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań. 2022-08-12 2022-08-29 10:00:00
„Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)”. 2022-08-09 2022-08-31 09:00:00
Organizacja kursów doskonalących w zakresie informatyki oraz inżynierii przemysłowej dla nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, szkół prowadzonych przez powiat kielecki: PZS w Łopusznie, PZS w Chęcinach oraz PZS w Chmielniku, objętych wsparciem projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, 2022-07-14 2022-07-22 10:00:00
Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2. 2022-07-05 2022-07-13 10:00:00
Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-06-21 2022-07-05 10:00:00
Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-06-03 2022-06-15 10:00:00
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla części obrębu ewidencyjnego Zrecze Małe w gminie Chmielnik”. 2022-05-26 2022-06-03 10:00:00
Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań. 2022-05-19 2022-05-27 10:00:00
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0023T p/n: „Chmielnik - Zrecze Małe - Rzeszutki - Zagrody - Janowice Raczyckie - Maciejowice - Wólka Bosowska - Ruda”, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny: 0025 Zrecze Chałupczańskie oraz 0027 Zrecze Małe, w gminie Chmielnik - obszar wiejski ”. 2022-04-06 2022-04-14 10:00:00
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców”. 2022-04-04 2022-04-14 09:00:00
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy. 2022-03-23 2022-04-27 10:00:00
Wykonanie i dostawa 47 000 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów 2022-01-17 2022-01-27 10:00:00
24 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz system zarządzania i monitorowania wydruków 2021-12-01 2021-12-15 10:00:00
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego. 2021-11-22 2021-12-22 10:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry