• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

Zamówienia publiczne - znaleziono: 18
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostosowanie wejścia głównego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach drugiego etapu realizacji zadania pn. „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)”. 2023-05-18 2023-05-26 09:00:00
kompleksowa obsługa kasowa (automatyczna) wraz z usługami towarzyszącymi. 2023-05-05 2023-05-19 09:00:00
„Wykonanie digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego znajdujących się w archiwum prowadzonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach, wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów". 2023-04-28 2023-05-10 10:00:00
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2023-03-29 2023-04-12 10:00:00
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500. - Zadanie 3 oraz Zadanie 4". 2022-11-17 2022-11-25 10:00:00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i części komputerowych. 2022-11-09 2022-11-17 09:00:00
Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-09-30 2022-10-10 10:00:00
Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań. 2022-08-12 2022-08-29 10:00:00
Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2. 2022-07-05 2022-07-13 10:00:00
Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-06-21 2022-07-05 10:00:00
Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-06-03 2022-06-15 10:00:00
Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań. 2022-05-19 2022-05-27 10:00:00
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0023T p/n: „Chmielnik - Zrecze Małe - Rzeszutki - Zagrody - Janowice Raczyckie - Maciejowice - Wólka Bosowska - Ruda”, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny: 0025 Zrecze Chałupczańskie oraz 0027 Zrecze Małe, w gminie Chmielnik - obszar wiejski ”. 2022-04-06 2022-04-14 10:00:00
Wykonanie i dostawa 47 000 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów 2022-01-17 2022-01-27 10:00:00
24 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz system zarządzania i monitorowania wydruków 2021-12-01 2021-12-15 10:00:00
„Dostawa wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie tomografu komputerowego 16 rzędowego min. 32 warstwowego w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach”. 2021-11-05 2021-12-23 10:00:00
Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie) 2021-10-05 2021-10-13 09:00:00
Usługa polegająca na prowadzeniu bieżącego monitoringu i sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGiB przez wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym. Zakres prac podlegających nadzorowi obejmował będzie czynności nadzoru dla zadań zleconych przez Zamawiającego do realizacji wykonawcom wyłonionym w ramach zamówienia publicznego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego. 2021-02-02 2021-02-12 12:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry