• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia zakończone

Zamówienia zakończone

Zamówienia publiczne - znaleziono: 40
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia, polegającego na wyodrębnieniu samodzielności lokali w budynku byłego internatu - Pawilon nr 2, zlokalizowanego w Starochęcinach na dz. ewid. nr 137/63. 2022-06-17 2022-06-27 23:59:59
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych z prawem opcji 20%. 2022-06-10 2022-06-28 09:00:00
Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla części obrębu ewidencyjnego Tumlin w gminie Zagnańsk. 2022-05-19 2022-05-30 11:00:00
Wykonanie usługi zapewnienia ochrony w dwóch częściach. 2022-05-06 2022-05-12 23:59:59
Wykonanie programu prac zmierzających do rewitalizacji zabytkowego parku w Promniku w gminie Strawczyn. 2022-04-21 2022-04-29 23:59:59
Aktualizacja na podstawie operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT prowadzonych dla obszaru POWIATU KIELECKIEGO. 2022-04-04 2022-04-11 23:59:59
Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-03-30 2022-04-08 09:00:00
wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działki 356/3 położonej w obrębie Makoszyn w gminie Bieliny. 2022-03-07 2022-03-15 23:59:59
świadczenie usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z dróg publicznych przebiegających przez Powiat Kielecki oraz ) świadczenie usług polegających na przewiezieniu lub holowaniu pojazdu wraz z odpadami do wskazanego przez jednostki tj. Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska, najbliższego dostępnego miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, spełniającego warunki magazynowania odpadów. 2022-03-02 2022-03-21 10:00:00
w sprawie oferty na skład, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, naświetlanie, korektę, druk gazety i dostarczenie do siedziby Zamawiającego „Kalejdoskopu Powiatu Kieleckiego” (ISNN 20-81-173X) z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. 2022-02-15 2022-02-22 23:59:59
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-02-14 2022-02-28 10:00:00
ROZEZNANIE RYNKU na zakup drobnego wyposażenia biurowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach 2022-01-28 2022-02-04 23:59:59
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2021-12-03 2021-12-13 10:00:00
Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44. 2021-11-26 2021-12-06 09:00:00
Zakup dwóch telefonów komórkowych (smartfonów) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2021-11-24 2021-11-30 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działek nr 690/7 i 690/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Niwy Daleszyckie 2021-11-22 2021-11-25 23:59:59
Zakup dwóch telefonów komórkowych (smartfonów) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2021-11-15 2021-11-19 10:00:00
Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Powiatu Kieleckiego 2021-10-29 2021-11-03 10:00:00
ZAPYTANIE OFERTOWE w 2 częściach na: projekt, wydruk i dostawę śpiewnika w części I oraz projekt wydruk i dostawę wydawnictwa kulinarnego w części II, 2021-10-18 2021-10-22 23:59:59
Zapytanie ofertowe pt. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją bieżących zadań, tj. sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi publiczne 2021-10-04 2021-10-08 23:59:59
 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-23 14:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-31 10:35
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kielcach 2020-12-31 10:35
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kielcach 2020-12-31 10:35
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry