• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia zakończone

Zamówienia zakończone

Zamówienia publiczne - znaleziono: 52
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie usługi doradczej w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej dla zadania pn.: ,,Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku przez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie). 2023-01-03 2023-01-10 23:59:59
Obsługa serwisowa instalacji niskoprądowych, takich jak system wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP, system oddymiania klatek schodowych, system ochrony i sygnalizacji włamania SSWiN, system przywoławczy w WC oraz stałej instalacji gaszenia gazem, zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce. 2022-12-06 2022-12-13 23:59:59
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i części komputerowych. 2022-11-24 2022-12-02 09:00:00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i części komputerowych. 2022-10-19 2022-10-27 09:00:00
wykonanie prac geodezyjnych w następujących Częściach: Część 1 - Wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 671 położonej w obrębie ewidencyjnym Rykoszyn w gminie Piekoszów. Część 2 - Wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 55/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Snochowice w gminie Łopuszno. Część 3 - Wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji oraz opracowania geodezyjnego, dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr: 1823/2 o powierzchni 0.0800 ha, 2026/3 o powierzchni 0.7500 ha, 2026/5 o powierzchni 0.3987 ha, 1325 o powierzchni 0.0784 ha, 1342/2 o powierzchni 0.0091 ha, położonych w obrębie 0003 - Górno, gm. Górno. 2022-09-26 2022-09-30 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na aktualizacji na podstawie operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT prowadzonych dla obszaru powiatu kieleckiego. 2022-09-16 2022-09-22 23:59:59
Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia nr 4 w Nowej Słupi poprzez modernizację infrastruktury. 2022-09-02 2022-09-19 09:00:00
Wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do dokonania synchronizacji danych geodezyjnych i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla 26 działek ewidencyjnych. 2022-08-17 2022-08-23 23:59:59
Rozbudowa istniejącej sieci teleinformatycznej oraz dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania. 2022-07-08 2022-07-20 09:00:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych z prawem opcji 20%. 2022-06-30 2022-07-12 09:00:00
jest zakup systemu operacyjnego Windows Server 2022 Standard 64bit 16 Core na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-06-21 2022-06-27 23:59:59
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia, polegającego na wyodrębnieniu samodzielności lokali w budynku byłego internatu - Pawilon nr 2, zlokalizowanego w Starochęcinach na dz. ewid. nr 137/63. 2022-06-17 2022-06-27 23:59:59
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych z prawem opcji 20%. 2022-06-10 2022-06-28 09:00:00
jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego". 2022-05-25 2022-06-08 23:59:59
Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla części obrębu ewidencyjnego Tumlin w gminie Zagnańsk. 2022-05-19 2022-05-30 11:00:00
Wykonanie usługi zapewnienia ochrony w dwóch częściach. 2022-05-06 2022-05-12 23:59:59
Wykonanie programu prac zmierzających do rewitalizacji zabytkowego parku w Promniku w gminie Strawczyn. 2022-04-21 2022-04-29 23:59:59
Aktualizacja na podstawie operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT prowadzonych dla obszaru POWIATU KIELECKIEGO. 2022-04-04 2022-04-11 23:59:59
Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Starostwa Powiatowego w Kielcach. 2022-03-30 2022-04-08 09:00:00
wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działki 356/3 położonej w obrębie Makoszyn w gminie Bieliny. 2022-03-07 2022-03-15 23:59:59
 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-23 14:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-31 10:35
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kielcach 2020-12-31 10:35
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kielcach 2020-12-31 10:35
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry