• język migowy
BIP
Grafika BIP

Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja
1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

3. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
4. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna
doc 2023-07-03 Karta informacyjna nieodplatna mediacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
Karta informacyjna nieodplatna mediacja 70.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
Fudali Małgorzata 2021-06-11 10:45
Aktualizacja publikacji
Fudali Małgorzata 2024-01-03 10:17
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Fudali - Główny specjalista 2024-01-02 10:17
Zatwierdzenie
Ewelina Kaczmarzyk - Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 2024-01-02 10:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry