• język migowy
BIP
Grafika BIP

Umowy i porozumienia

  • Umowa zawarta w dniu 30 grudnia 2020 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Stowarzyszeniem „SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, o realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku”.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Umowa-SURSUM-CORDA/idn:10576.html

  • Umowa zawarta w dniu 22 grudnia 2020 r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Kieleckim na dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Umowa-NPP/idn:10496.html

  • Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2021 roku zawarte w dniu 12.11.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10327.html

  • Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Masłów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10326.html

  • Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Łopusznie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10325.html

  • Porozumienie zawarte w dniu 09.11.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Łagów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10324.html

  • Porozumienie zawarte w dniu 3 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10315.html

  • Porozumienie zawarte w dniu 29.10.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Mniowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10301.html

  • Porozumienie zawarte w dniu 29 października 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10300.html

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
Fudali Małgorzata 2021-06-16 13:25
Aktualizacja publikacji
Fudali Małgorzata 2021-06-16 14:27
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Fudali - Starszy Inspektor 2021-06-14 14:27
Zatwierdzenie
Ewelina Kaczmarzyk - Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 2021-06-14 14:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry