• język migowy
BIP
Grafika BIP

Umowy i porozumienia

 • UMOWA o realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2024 roku" zawarta w dniu 29 grudnia 2023 r., w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Stowarzyszeniem SURSUM CORDA, z siedzibą w Nowym Sączu. 

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/UMOWA-Stowarzyszenie-SURSUM-CORDA-dot.-realizacji-zadania-prowadzenia-NPP.-/idn:11604

 • Umowa zawarta w dniu 14.12.2023 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim. Umowa dotyczy dotacji celowej, przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

  https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Umowa-Wojewoda-Swietokrzyskim-dot.-dotacji-celowej-na-realizacje-NPP.-/idn:11243
 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku zawarte w dniu 10 października 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a  Gminą i Miastę Chęciny oraz Żłobkiem Samorządowym w Chęcinach.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Porozumienie-Gmina-i-Miasto-Checiny-oraz-Zlobek-Samorzadowy-w-Checinach-dot.-NPP.-/idn:10886

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku zawarte w dniu 10 października 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Masłów oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie. 

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Porozumienie-Gmina-Maslow-oraz-Gminny-Osrodek-Pomocy-Spolecznej-w-Maslowie-dot.-NPP.-/idn:10887

 • POROZUMIENIE w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2024 roku zawarte w dniu 9 października 2023 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/POROZUMIENIE-Rada-Okregowej-Izby-Radcow-Prawnych-w-Kielcach-oraz-Okregowa-Rada-Adwokacka-w-Kielcach-dot.-NPP.-/idn:10849

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku zawarte w dniu 10 października 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Łagów. 

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Porozumienie-Miasto-i-Gmina-Lagow-dot.-NNP.-/idn:10744

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku zawarte w dniu 26 września 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów. 

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Porozumienie-Gmina-Mniow-dot.-NPP.-/idn:10631

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku zawarte w dniu 26 września 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik. 

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Porozumienie-Miast-i-Gmina-Chmielnik-dot.-NPP.-/idn:10629

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku zawarte w dniu 26 września 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce. 

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Porozumienie-Miasto-i-Gmina-Daleszyce-dot.-NPP.-/idn:10630

 • Aneks nr 3/2023 zawarty w dniu 30 marca 2023 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach do Porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2023 roku.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Aneks-nr-32023-Rada-Okregowa-Izby-Radcow-Prawnych-w-Kielcach-oraz-Okregowa-Rada-Adwokacka-w-Kielcach-dot.-NPP/idn:9216

 •  Aneks nr 2/2023 zawarty w dniu 27 marca 2023 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach do Porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2023 roku.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Aneks-nr-22023-Rada-Okregowa-Izby-Radcow-Prawnych-w-Kielcach-oraz-Okregowa-Rada-Adwokacka-w-Kielcach-dot.-NPP.-/idn:9214

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zawarte w dniu 30 marca 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą i Miastem Chęciny oraz Żłobkiem Samorządowym w Chęcinach.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Porozumienie-Gmina-i-Miasto-Checiny-oraz-Zlobek-Samorzadowy-w-Checinach-dot.-udostepnienia-lokalu.-/idn:8908

 • Aneks nr 1/2023 zawarty w dniu 16 stycznia 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach do Porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2023 roku, zawartego w dniu 21 października 2022 r.

   

   

  https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Aneks-nr-12023-Rada-Okregowa-Izby-Radcow-Prawnych-w-Kielcach-oraz-Okregowa-Rada-Adwokacka-w-Kielcach-dot.-NPP.-/idn:8338

 • UMOWA o realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku". zawarta w dniu 30 grudnia 2022 r., w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach a Stowarzyszeniem SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu. 

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/UMOWA-Stowarzyszeniem-SURSUM-CORDA-dot.-prowadzenia-punktow-NPP-NPO-oraz-edukacji-prawnej.-/idn:8023

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zawarte w dniu 27.12.2022 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą i Miastem Chęciny. 

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Porozumienie-Gmina-i-Miasto-Checiny-dot.-NNP-NPO-oraz-edukacji-prawnej.-/idn:7935

 • Umowa zawarta w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Umowa-Wojewoda-Swietokrzyski-dot.-realizacji-zadan-z-zakresu-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnym-poradnictwie-obywatelskim-oraz-edukacji-prawnej.-/idn:7846

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/UMOWA-zawarta-w-dniu-27-grudnia-2021-r/idn:4017

 • Umowa zawarta w dniu 10 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

https://bip.powiat.kielce.pl/main/rejestr-zmian/?mod=pliki&id_pliku=10221

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zawarte w dniu 29 listopada 2021 r. z Gminą Masłów

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/Porozumienie/idn:3805

 • POROZUMIENIE w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zawarte w dniu 25.11.2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Łagów.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/POROZUMIENIE/idn:3685

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zawarte w dniu 22 listopada 2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/POROZUMIENIE/idn:3672

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zawarte w dniu 22 listopada 2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a  Gminą Łopuszno.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/POROZUMIENIE/idn:3673

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zawarte w dniu 22 listopada 2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/POROZUMIENIE/idn:3674

 • Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zawarte w dniu 19 listopada 2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a  Gminą Chmielnik.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/POROZUMIENIE/idn:3675

 • POROZUMIENIE w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2022 roku zawarte w dniu 29 października 2021 r. w Kielacach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach.

https://bip.powiat.kielce.pl/umowy-porozumienia/index/POROZUMIENIE-w-sprawie-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-obszarze-powiatu-kieleckiego-w-2022-roku/idn:3425

 • Umowa zawarta w dniu 30 grudnia 2020 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Stowarzyszeniem „SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, o realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku”.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Umowa-SURSUM-CORDA/idn:10576.html

 • Umowa zawarta w dniu 22 grudnia 2020 r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Kieleckim na dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Umowa-NPP/idn:10496.html

 • Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2021 roku zawarte w dniu 12.11.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10327.html

 • Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Masłów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10326.html

 • Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Łopusznie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10325.html

 • Porozumienie zawarte w dniu 09.11.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Łagów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10324.html

 • Porozumienie zawarte w dniu 3 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10315.html

 • Porozumienie zawarte w dniu 29.10.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Mniowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10301.html

 • Porozumienie zawarte w dniu 29 października 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10300.html

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
Fudali Małgorzata 2021-06-16 13:25
Aktualizacja publikacji
Skibowska Dominika 2024-01-24 13:16
Wytworzenie publikacji
Fudali Małgorzata - Główny specjalista 2024-01-24 13:16
Zatwierdzenie
Fudali Małgorzata - Główny specjalista 2024-01-24 13:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry