• język migowy
BIP
Grafika BIP

Rejestracja na wizytę

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według  kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu:

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym z punktów.

Lokale dogodne dla osób niepełnosprawnych.

Kobiecie w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady i otrzymać informacje o dostępnych terminach, należy złożyć ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ wraz z podpisanym oświadczeniem. Można je wypełnić na gotowym formularzu albo sporządzić własnoręcznie wg wzoru dostępnego poniżej. Następnie zdjęcie lub skan należy wysłać na adres e-mail: albo dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kielcach inną dostępną drogą. Po przekazaniu zamówienia do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. W wyjątkowych sytuacjach ZAMÓWIENIE można również przekazać USTNIE, pod numerem do telefonicznych zapisów na porady tj. 41 200-17-85.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna
docx 2023-04-28 ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ_wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ_wzór wniosku 59.37KB -
pdf 2023-04-28 Oświadczenie (art. 4 ust. 2 ustawy)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Oświadczenie (art. 4 ust. 2 ustawy) 202.3KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
Fudali Małgorzata 2021-06-10 09:18
Aktualizacja publikacji
Fudali Małgorzata 2024-01-03 10:02
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Fudali - Główny specjalista 2024-01-03 10:01
Zatwierdzenie
Ewelina Kaczmarzyk - Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 2024-01-03 10:01
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry