• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały 2021

Znaleziono wiadomości: 128.

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/128/2021

  Uchwała Nr XXXVII/128/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2022 r.

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/127/2021

  Uchwała Nr XXXVII/127/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 r.

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/126/2021

  Uchwała Nr XXXVII/126/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2024

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/125/2021

  Uchwała Nr XXXVII/125/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/124/2021

  Uchwała Nr XXXVII/124/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, bezprzetargowo, części nieruchomości o pow. 40 m2, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Kolberga 4, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/123/2021

  Uchwała Nr XXXVII/123/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/122/2021

  Uchwała Nr XXXVII/122/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 rok

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/121/2021

  Uchwała Nr XXXVII/121/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028  

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/120/2021

  Uchwała Nr XXXVII/120/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok

 • 2022-01-10

  Uchwała Nr XXXVII/119/2021

  Uchwała Nr XXXVII/119/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry