• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały 2023

Znaleziono wiadomości: 12.

 • 2023-02-23

  Uchwała Nr LV/12/2023.

  Uchwała Nr LV/12/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej Nr 74, oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 0,7751ha.

 • 2023-02-23

  Uchwała Nr LV/11/2023.

  Uchwała Nr LV/11/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, ewidencyjnie oznaczonej numerem działki 409/4 o pow. 0,3258 ha położonej w obrębie 0010 Ruda Strawczyńska gm. Strawczyn oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

 • 2023-02-23

  UCHWAŁA NR LV/10/2023.

  UCHWAŁA NR LV/10/2023 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Kielecki zadań z zakresu administracji rządowej.

 • 2023-02-23

  Uchwała nr LV/9/2023.

  Uchwała nr LV/9/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla samorządu miejscowości Sołonka w Obwodzie Lwowskim na terytorium Ukrainy.

 • 2023-02-23

  Uchwała Nr LV/8/2023.

  Uchwała Nr LV/8/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łagów.

 • 2023-02-23

  Uchwała Nr LV/7/2023.

  Uchwała Nr LV/7/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.

 • 2023-01-27

  UCHWAŁA NR LIV/6/2023.

  UCHWAŁA NR LIV/6/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2023 rok".

 • 2023-01-27

  UCHWAŁA NR LIV/5/2023.

  UCHWAŁA NR LIV/5/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/12/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji problemowych Rady Powiatu w Kielcach oraz wyboru przewodniczących komisji.

 • 2023-01-27

  Uchwała Nr LIV/4/2023.

  Uchwała Nr LIV/4/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego.

 • 2023-01-27

  Uchwała Nr LIV/3/2023.

  Uchwała Nr LIV/3/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry