• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały 2024

Znaleziono wiadomości: 9.

 • 2024-02-06

  Uchwała Nr LXVIII/9/2024

  Uchwała Nr LXVIII/9/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia ,,Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2024 rok”.

 • 2024-02-06

  Uchwała Nr LXVIII/8/2024

  Uchwała Nr LXVIII/8/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr LXV/86/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki.

 • 2024-02-05

  Uchwała Nr LXVIII/7/2024

  Uchwała Nr LXVIII/7/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe

 • 2024-02-05

  Uchwała Nr LXVIII/6/2024

  Uchwała Nr LXVIII/6/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”.

 • 2024-02-05

  Uchwała Nr LXVIII/5/2024

  Uchwała Nr LXVIII/5/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów.

 • 2024-02-05

  Uchwała Nr LXVIII/4/2024

  Uchwała Nr LXVIII/4/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk.

 • 2024-02-05

  Uchwała Nr LXVIII/3/2024

  Uchwała Nr LXVIII/3/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miedziana Góra.

 • 2024-02-05

  Uchwała Nr LXVIII/2/2024

  Uchwała Nr LXVIII/2/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2024 rok.

 • 2024-02-05

  Uchwała Nr LXVIII/1/2024

  Uchwała Nr LXVIII/1 /2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 r. dotycząca zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry