• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rada Powiatu VI Kadencji/Uchwały Rady Powiatu - VI kadencja

Uchwały Rady Powiatu - VI kadencja

Znaleziono wiadomości: 29.

 • 2021-04-30

  Uchwała Nr XXVIII/29/2021

  Uchwała Nr XXVIII/29/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021 r., w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

 • 2021-04-30

  Uchwała Nr XXVIII/28/2021

  Uchwała Nr XXVIII/28/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021 r., w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny.

 • 2021-04-30

  Uchwała Nr XXVIII/27/2021

  Uchwała Nr XXVIII/27/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021 r., w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

 • 2021-04-30

  Uchwała Nr XXVIII/26/2021

  Uchwała Nr XXVIII/26/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021 r., w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej starego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 728 na terenie Gminy Łopuszno.

 • 2021-04-30

  Uchwała Nr XXVIII/25/2021

  Uchwała Nr XXVIII/25/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18.03.2021r., w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej Nr 74, oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 0,7751ha.

 • 2021-04-30

  Uchwała Nr XXVIII/24/2021

  Uchwała Nr XXVIII/24/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021r., w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań w 2020r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • 2021-04-30

  Uchwała Nr XXVIII/23/2021

  Uchwała Nr XXVIII / 23 / 2021 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 18 marca 2021 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

 • 2021-04-30

  Uchwała Nr XXVIII/22/2021

  Uchwała Nr  XXVIII/22/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021 r., w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r.

 • 2021-04-30

  Uchwała Nr XXVIII/21/2021

  Uchwała Nr XXVIII/21/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021r., w sprawie podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

 • 2021-04-29

  Uchwała Nr XXVIII/20/2021

  Uchwała Nr XXVIII/20/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia.

Drukuj
Liczba odwiedzin
149
do góry