• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały 2022

Znaleziono wiadomości: 127.

 • 2023-01-05

  Uchwała Nr LIII/127/2022.

  Uchwała Nr LIII/127/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2023 r.

 • 2023-01-05

  UCHWAŁA NR LIII/126/2022.

  UCHWAŁA NR LIII/126/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

 • 2023-01-05

  UCHWAŁA NR LIII/125/2022.

  UCHWAŁA NR LIII/125/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach.

 • 2023-01-05

  UCHWAŁA NR LIII/124/2022.

  UCHWAŁA NR LIII/124/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Niwy oraz Danków w gminie Daleszyce, ustawienia znaku D-42 „obszar zabudowany".

 • 2023-01-05

  UCHWAŁA NR LIII/123/2022.

  UCHWAŁA NR LIII/123/ 2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy ul. Młynek Brudzowski oraz ul. Starowiejskiej w Brudzowie.

 • 2023-01-05

  Uchwała Nr LIII/122/2022.

  Uchwała Nr LIII/122/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Kielecki.

 • 2023-01-05

  UCHWAŁA NR LIII/121/2022.

  UCHWAŁA NR LIII/121/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 r.

 • 2023-01-05

  Uchwała Nr LIII/120/2022.

  Uchwała Nr LIII/120/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności, na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0022 Łopuszno gm. Łopuszno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 92/109 o pow. 2,1805 ha.

 • 2023-01-05

  Uchwała Nr LIII/119/2022.

  Uchwała Nr LIII/119/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Załączniku do Uchwały Nr  XLIII/30/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • 2023-01-05

  UCHWAŁA NR LIII/118/2022.

  UCHWAŁA NR LIII/118/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Aktualizacji na lata 2023 - 2032 „Programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032".

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry