• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały 2022

Znaleziono wiadomości: 89.

 • 2022-09-30

  Uchwała Nr XLVIII/ 89/2022.

  Uchwała Nr XLVIII/ 89/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

 • 2022-09-30

  Uchwała Nr XLVIII/ 88/2022.

  Uchwała Nr XLVIII/ 88/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego.

 • 2022-09-30

  Uchwała Nr XLVIII/87/2022.

  Uchwała Nr XLVIII/87/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 września 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi.

 • 2022-09-30

  Uchwała Nr XLVIII/86/2022.

  Uchwała Nr XLVIII/86/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

 • 2022-09-30

  Uchwała Nr XLVIII/85/2022.

  Uchwała Nr XLVIII/85/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028. 

 • 2022-09-30

  UCHWAŁA NR XLVIII/84/2022.

  UCHWAŁA NR XLVIII/84/2022 Rady Powiatu Kielcach z dnia 23 września 2022 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach.

 • 2022-08-31

  UCHWAŁA Nr XLVII/83/2022.

  UCHWAŁA Nr XLVII/83/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez powiat kielecki do realizacji projektu pod nazwą „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie świętokrzyskim".

 • 2022-08-31

  UCHWAŁA Nr XLVII/82/2022.

  UCHWAŁA Nr XLVII/82/2022 RADY POWIATU W KIELCACH i dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez powiat kielecki do projektu finansowanego w ramach konkursu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie

 • 2022-08-31

  Uchwała Nr XLVII/81/2022.

  Uchwała Nr XLVII/81/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

 • 2022-08-31

  Uchwała Nr XLVII /80/2022.

  Uchwała Nr XLVII /80 /2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry