• język migowy
BIP
Grafika BIP

Uchwały 2022

Znaleziono wiadomości: 127.

 • 2023-01-05

  UCHWAŁA NR LIII/117/2022.

  UCHWAŁA NR LIII/117/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 2029".

 • 2023-01-05

  Uchwała Nr LIII/116/2022.

  Uchwała Nr LIII/116/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,

 • 2023-01-05

  UCHWAŁA NR LIII/115/2022.

  UCHWAŁA NR LIII/115/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 248/8/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 5 stycznia 2022 r.

 • 2023-01-05

  UCHWAŁA NR LIII/114/2022.

  UCHWAŁA NR LIII/114/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwalą Nr 280/190/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 6 czerwca 2022 r.

 • 2023-01-05

  Uchwała Nr LIII/113/2022.

  Uchwała Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.

 • 2023-01-05

  Uchwała Nr LIII/112/2022.

  Uchwała Nr LIII/112/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028.

 • 2023-01-05

  Uchwała Nr LIII/111/2022.

  Uchwała Nr LIII/111/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

 • 2023-01-05

  Uchwała Nr LIII/110/2022.

  Uchwała Nr LIII/110/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028.

 • 2022-12-05

  Uchwała Nr LII/109/2022.

  Uchwała Nr LII/109/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego.

 • 2022-12-05

  UCHWAŁA NR LII/108/2022.

  UCHWAŁA NR LII/108/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2023 r.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry